Radca prawny, LL.M.

Dr Michał Roszak

Kieruje w kancelarii praktyką prawa konkurencji i prawa farmaceutycznego. Specjalizuje się w doradztwie prawnym na rzecz producentów produktów leczniczych i produktów z branży FMCG. Doświadczenie zdobywał w czołowej warszawskiej kancelarii prawnej z branży nowych technologii oraz w trakcie wieloletniej samodzielnej obsługi prawnej jednego z największych polskich producentów produktów leczniczych OTC oraz największego polskiego producenta czekolady, słodyczy i wyrobów cukierniczych.

Radca prawny, doktor nauk prawnych, partner i współzałożyciel kancelarii. Płynnie porozumiewa się i pracuje w języku angielskim, niemieckim i francuskim.

Arbiter Sądu Dyscyplinarnego powołanego do nadzoru nad przestrzeganiem Kodeksu Dobrych Praktyk Reklamowych Suplementów Diety.

Doktor nauk prawnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz docteur en droit Université de Rennes 1 we Francji. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz podyplomowych studiów LL.M. z zakresu europejskiego i międzynarodowego prawa gospodarczego na Ludwig-Maximilians Universität w Monachium. Praca doktorska pt. „Handel równoległy produktami leczniczymi w prawie unijnym. Granice swobody przepływu towarów na rynku farmaceutycznym”, obroniona przed mieszaną, polsko-francuską komisja doktorską w 2012 r., otrzymała w 2013 r. nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie oraz wydana została w formie książkowej w 2014 r. przez wydawnictwo Wolters Kluwer. Autor kilkunastu publikacji w zakresie prawa farmaceutycznego i prawa konkurencji, w tym m.in. pierwszego na polskim rynku omówienia problemów związanych z praktyką umbrella brandingu w zakresie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety („Granice stosowania praktyki umbrella brandingu (znaków parasolowych) na rynku farmaceutycznym” – Zarys Prawa Własności Intelektualnej, vol. 4, C.H. Beck, Warszawa 2013).